02

Escenaris

L’estudi agrega tots els indicadors al mapa, i els pondera a partir de tres repartiments diferents que donen lloc a tres escenaris.