Caracterització dels espais
agraris de Catalunya

El portal Espais Agraris recull els resultats dels següents informes: Espais Agraris: definició i indicadors per a la seva caracterització i Protocol metodològic per a la caracterització dels espais agraris a Catalunya. El resultat és una eina de valoració dels espais agraris de Catalunya que pretén facilitar la presa de decisions en la planificació i ordenació territorial. Com a conclusió, el treball proposa un mapa de valor dels espais agraris.

Aquesta és una proposta per conèixer, identificar geogràficament i valorar conjuntament els entorns, amb l’objectiu d’avaluar estratègies i fer propostes de futur per als espais agraris de Catalunya.

Fundació del Món Rural 10 anys
amb la col·laboració de: Agroterritori
amb el suport de: Generalitat de catalunya. Departament d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació